Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją "Projekt integracji spółki Mizaco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych." (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-511/14 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), firma Mizaco Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.
 
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5